Arbejdet med den unge

Mens de unge opholder sig på Vædderbo, vil de modtage støtte og hjælp til at strukturere hverdagen og prioritere problemstillinger. Der vil blive lagt stor vægt på, at de unge skal støttes i at bevare og etablere gode og brugbare relationer i deres nærmiljø.

I nogle tilfælde vil der, til trods for et massivt familiearbejde, være dele af forældrekompetencen, der stadig skal udvikles på efter endt anbringelse. Derfor er det vigtigt, at vi sammen med de unge arbejder på at håndtere og acceptere de livsvilkår, de har og ruster dem bedst muligt til dette.

I opstartsfasen hjælper kontaktpersonen den unge til, indenfor rammerne af handleplanen, at formulere nogle klare udviklingsmål. Det er vigtigt, at målene fastsættes på baggrund af den enkelte unges ønsker og behov.

Vi er meget bevidste om, at vores arbejde hovedsagelig består i at støtte den unge og familien i at skabe sit eget liv, at de skal lære at gøre tingene selv.

Vi arbejder derfor meget med at give dem redskaber til at klare enhver situation. Vores opgave er at få implementeret nye handlemåder hos den unge og familien. Dette sker via guidning og vores personlige samtaler, hvor vi snakker om, hvilke redskaber, de føler, der virker og hvor det er de ser udfordringer i forhold til overgangen til voksenlivet. Ligeledes står vi til rådighed med masser af praktisk hjælp.

Vi vil selvstændigt og i samarbejde med eventuelle andre involverede understøtte samt stimulere de unges emotionelle, sociale, samt kognitive udvikling i en grad, så der kontinuerligt sker udvikling.

Der arbejdes meget konkret og med målbare mål for udviklingen hos og omkring den unge. Målene revideres hver 2. uge i et tæt samarbejde mellem den unge og kontaktpædagog. Den unge og kontaktpædagog drøfter derefter målene med forældre/netværk, behandler og kommunal sagsbehandler ved 6 ugers-møderne.