Familiesamarbejde

Vædderbo har altid arbejdet massivt med forældrene og andet netværk til vores anbragte unge. Vi har en grundlæggende tro på, at jo mere vi involverer forældrene omkring alt det, de har kompetencer og evner til, jo længere når vi i arbejdet omkring den unge.

Målet er bl.a. at finde ressourcer i familie og netværk til gavn for den unge og  familien i helhed. Det er vigtigt at se verden med hver enkelt familiemedlems øjne, så de føler sig set og accepteret af os og på den måde få blødt op for de  blokeringer, de har, så de kan åbne sig for hinanden.

De unges familier vil få mulighed for at være på Vædderbo i forskellige kontekster. Der vil være mulighed for samtaler både sammen med de unge og alene. Vi vil ligeledes køre ud i hjemmene og afholde samtaler.

Vi vil arrangere familietræningsprogrammer lavet som en forlænget weekend med forskellige workshops. Her har familien mulighed for at melde sig på de kurser, som de synes vil være mest brugbare for dem. Vi vil sammensætte programmet efter, hvilken kategori af unge og familier vi har indskrevet på tidspunktet. Det vil typisk være kurser indenfor så forskellige ting som mentalisering, konflikthåndtering, hvordan man laver et budget, sund og billig mad. Sideløbende med dette vil de unge få mulighed for at få en weekend, hvor de skal lave forskellige aktiviteter sammen med personalet og så er aftenerne til hygge og samvær.

Der vil på disse workshops være gruppesamtaler, så både forældre og ungegruppen får mulighed for at lære af hinandens erfaringer. Der vil til disse gruppesamtaler altid være en eller anden form for oplæg fra personalets side.