Om korttidsanbringelser

Vi er på Vædderbo blevet inspireret af den nye svenske anbringelsesmodel, da vi kan identificere vores værdigrundlag og kerneydelser ind i denne model uden, at vi går på kompromis med vores etik og pædagogik.

Gennem en intensiv, målrettet indsats er det formålet med denne nye anbringelsesform at gennemføre en behandling af de unges problemstillinger, som gør det muligt for de unge at blive hjemgivet eller overgå til en mindre indgribende indsatsform.

Vi vil igennem hele opholdet have for øje, hvornår den unge vil være i stand til et mindre indgribende foranstaltning end døgnanbringelse. Er det muligt at indsluse dem i familien igen over tid, er det en mulighed at placere de unge i en plejefamilie eller en anden løsning, som matcher den unges behov.

Kodeordne er:

  1. En familie‐ og netværkscentreret tilgang, der konsekvent og indgående involverer den unges familie og netværk i behandlingsarbejdet på institutionen.
  2. En realistisk målrettet indsats, der på baggrund af individuelle udviklingsplaner igangsætter en behandling, som løbende koordineres med den kommunale sagsbehandler og som kan fortsættes efter anbringelsens afslutning i de unges netværk således, at der sikres sammenhæng mellem den behandling, som foregår ved anbringelsen på Vædderbo og de tiltag, der gennemføres for den unge og familien efterfølgende i ambulant regi.