KRAP

På Vædderbo har vi valgt at arbejde ud fra metoden KRAP, som er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang til andre mennesker ved en systematisk inddragelse af de kognitive teorier og behandlingsformer samt ved en udpræget vægt på det positive – det, der virker. Der bliver typisk taget udgangspunkt i det, der virker og så udvikles der derfra.  Det betyder dog ikke, at man ikke skal forholde sig til det, der bør forandres.

Vi anser vejledning, guidning og feedforward, som de mest hensigtsmæssige måder at hjælpe folk på.

Princippet er, at vi gerne skal være retningsanvisende i god forståelse med den eller de, der har behov for at udvikle sig. Skæld ud og bebrejdelser skal undgås,da mennesker sjældent har udbytte af at høre om alt det, vi ikke vil have dem til at gøre eller alt det, de har gjort forkert.

Et gennemgående træk ved KRAP er, at det ikke opfordrer til, at professionelle bedst ved, hvordan andre mennesker tænker og bedst ved, hvad de er ude på. Det er langt vigtigere at få undersøgt den andens virkelighed snarere, end at tro vi som fagfolk ved det bedre selv – vores opgave som fagfolk er at stille spørgsmål, ikke at give svar.