Målgruppe

Huset er for unge, der i en periode vil profitere af forudsigelighed og ro i hverdagen, så de undgår at blive følelsesmæssigt stresset i en sådan grad, at der er en reel risiko for, at det hindrer dem i muligheden for indlæring og lagring af nye mestringsstrategier.

Det er unge, der kan mange ting selv, men stadig behøver ekstra støtte i disse vigtige år, hvor de skal færdigudvikle kompetencer på en lang række områder. Det kan være kompetencer på det sociale område eller kompetencer i forhold til at få en hverdag til at fungere, med skole, job, kammerater, familie osv.

Hvor såkaldte normaliserede unge som udgangspunkt må antages at være vokset op med nære, sunde og opbyggende relationer, ser billedet ofte anderledes ud for den gruppe sårbare unge, vi modtager. Her er det Vædderbos erfaring, at de nære relationer af forskellige årsager ikke har de nødvendige kompetencer til at danne disse udviklende rammer for de unge. De unge, vi modtager, har ofte oplevelser af konfliktfyldte relationer. På det emotionelle og intellektuelle plan er den unge ofte ikke blevet stimuleret i en positiv retning. Resultatet er identitetsforvirring og manglende psykologiske og sociale kompetencer.