Målsætning

Vores opgave er at hjælpe de unge til et mere positivt selvbillede og flere positive handlinger – altså starte en positiv udviklingsspiral i retning af en så ”normal” tilværelse som muligt.

Målet er ikke helbredelse, men at sætte den unge samt familien i stand til at fungere socialt, emotionelt og kognitivt.

Målet er ligeledes at sætte såvel familien samt den enkelte unge i stand til at mestre sit eget liv med de problemer, der opstår, samt at den unge bliver bedre til at anstrenge sig og overholde regler – ikke at den unge opfører sig perfekt.