Pædagogik og menneskesyn

Vores menneskesyn tager udgangspunkt i, at ethvert menneske er unikt og udvikler sig i relationer med andre mennesker. Derfor anvender vi altid en anerkendende tilgang til vores unge og familier. Vores arbejde baserer sig hovedsageligt på teorier vedrørende mentalisering og kognitiv terapi med fokus på de positive ting.

Krav og forventninger forsøger vi at tilpasse individuelt og justere løbende i forhold til hvert enkelt barn og familiens behov, muligheder, belastninger og aktuelle formåen. Dermed søger vi at give alle unge og familier mulighed for bedst muligt at blive i stand til at udnytte, styrke og udvikle sig.

Når vi arbejder anerkendende, medvirker det til at styrke de unges/familiernes selvværd. At arbejde anerkendende betyder, at vi tager de unge/familien alvorlig.

Vi viser respekt for de unge/familiens oplevelsesverden og prøver at forstå deres handlinger ud fra de forudsætninger, de har.

At være anerkendende kræver lydhørhed, åbenhed og parathed til at forstå selv det, som umiddelbart kan virke uforståeligt.

Anerkendelse er dermed grundlaget i enhver relation, hvor den enkelte mødes med respekt for dets præmisser – at anerkende evnen til at tillade flere oplevelser af virkeligheden, og at kunne rumme flere forståelser, sandheder og betydninger.

Dette stiller store krav til medarbejdernes relationskompetencer, idet medarbejderne som fagpersoner har ansvaret for, dels at kunne håndtere de unges mistillid og dels at kunne arbejde målrettet på at skabe kontakt og finde et fælles grundlag for et samspil med den pågældende ung/familie

Foruden relationer er involvering kodeordet i det pædagogiske arbejde. Skal barnet/familierne gennemgå positiv forandring og udvikling, er det nødvendigt, at medarbejderne er autentiske, empatiske og anerkendende samt at de oprigtigt ønsker at involvere sig i deres liv.