Visitation

Visitation sker via leder Mai-Britt Skov Nielsen
på telefon 9772 0718 eller 2175 2135.

Børn og familier visiteres hertil direkte fra kommunerne.
På visitationsmøderne anbringes den unge efter, at der er opnået enighed med kommunen om indhold i vores tilbud. Desuden skal anbringende kommune – inden effektueringen af anbringelsen – have gennemført en §50 undersøgelse og have sendt en underskrevet handleplan.

På visitationsmøderne vil der være en kort gennemgang af dagligdagen under opholdet. Der vil ligeledes blive klarlagt, hvilke forventninger anbringende myndighed har til opholdet samt familiens egne forventninger.

Vædderbos Korttidsanbringelser
har mulighed for at modtage unge akut.